╬ DownLoad Phim Trên Điện Thoại ╬
† CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN GIẢI TRÍ FUN †

- CHỈ MẤT MẤY GIÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ BẠN ĐÃ CÓ THỂ THAM GIA VÀO DIỄN ĐÀN.

[ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ] :
[ ID ]: TÊN ĐỂ CÁC BẠN ĐĂNG NHẬP
[ PASS]: BÀO GỒM CHỮ VÀ SỐ
VÍ DỤ :ID: GIAITRIFUN | PASS : GIAITRIFUN123 ( bao gồm chữ và số )


Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng NhậpShare |

profile giống GiaiTriFun

Xem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả Thông điệp
Zerofly

avatar

Họ Và Tên : Bùi Nam Phong
Tham gia ngày : 16/11/2010
Giới tính : Nam
Đến từ : Tphcm
Cám ơn : 130
Tiền Tiền : 163274
Tổng số bài gửi : 1172

Huy Chương Của Zerofly
Bài gửiTiêu đề: profile giống GiaiTriFun 19/11/2010, 11:45

Thông tin cá nhân bên trái giống Diễn Đàn

Thay code này vào viewtopicbody


Code:
 <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" }; $(function(){ _atc.cwait = 0; $('.addthis_button').mouseup(function(){ if ($('#at15s').css('display') == 'block') { addthis_close(); addthis_close(); } }); }); //]]> </script> <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap"> <span class="nav">            <a href="/forum"><img style="width:20px;height:20px;"src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/88/55/81/icongt11.jpg" title="forum"/></a>  </span> </td> <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td> <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%"> <span class="gensmall bold"> <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a> | <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}); //]]> </script> </span> </td> </tr> </table> <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tr align="right"> <td class="catHead" colspan="3" height="28"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="9%" class="noprint"> </td> <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle"> <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!-- google_ad_section_end --></h1></td> <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a><a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td> </tr> </table> </td> </tr> <!-- BEGIN topicpagination --> <tr> <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td> </tr> <!-- END topicpagination --> {POLL_DISPLAY} <tr> <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th> <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th> </tr> <!-- BEGIN postrow --> <!-- BEGIN displayed --> <tr class="post"> <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150"> <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span><br/> <center><span class="postdetails poster-profile"> <marquee behavior=alternate><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="3">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</font></span></marquee><br/> <center> <!-- BEGIN-----AVATA --><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto"> <td style="padding: 0px"><img src="        http://www.asiafirsttravel.com/index/86td/images/bg/icon.gif"></td> <td style="padding: 0px" background="          http://www.asiafirsttravel.com/index/86td/images/bg/icon.gif"></td> <td style="padding: 0px"><img src="        http://www.asiafirsttravel.com/index/86td/images/bg/icon.gif"></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="padding: 0px" background="              http://www.asiafirsttravel.com/index/86td/images/bg/icon.gif        "> <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff"> {postrow.displayed.POSTER_AVATAR} </td> <td style="padding: 0px" background="    http://www.asiafirsttravel.com/index/86td/images/bg/icon.gif"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 0px"><img src="      http://www.asiafirsttravel.com/index/86td/images/bg/icon.gif"></td> <td style="padding: 0px" background="            http://www.asiafirsttravel.com/index/86td/images/bg/icon.gif    "></td> <td style="padding: 0px"><img src="      http://www.asiafirsttravel.com/index/86td/images/bg/icon.gif    "></td> </table> <!-- ENDE-----AVATA --> {postrow.displayed.RANK_IMAGE} <!-- BEGIN profile_field --> <table width=100%> <tr> <td style="border:1px dashed #195cd2;padding:2px" cellspacing="1px" cellpadding="1px"> {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR} </td> </tr> </table>
<!-- END profile_field -->
<p align="left">
<img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5NbtJwOujuDiBtTW-kD_bbFTW48OpgWVNpMmyNtny5_pLDnGZ"/><a href="/f36-forum"> <font size="2" face="tahoma" color="red"><b>Shop Tài Sản</size></a>

</div>
</div> </div> </span>


<img src="http://illiweb.com/fa/vide.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" /> </td> <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td> <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="hr"> <hr /> </td> </tr> <tr> <td align="right" > <center> <!-- BEGIN switch_vote_active -->  <!-- BEGIN switch_vote --> <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img style="width:25px;height:25px;"src="http://farm06.gox.vn/photo/data/20101118/43487201/CF954E530435908CA08AB4062813FC57.png"></a> ╬ <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img style="width:25px;height:25px;"src="http://farm06.gox.vn/photo/data/20101118/43487201/B209C9F027477CFC28FC37C5CB3A59DC.png"></a> <!-- END switch_vote --> <!-- END switch_vote_active --> </center> <!-- google_ad_section_start --> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <div class="postbody">
<div style="background-color: #E9E9E9; border: 5px Outset #D96C00;"> <font color="#0000A0">
 {postrow.displayed.MESSAGE}  </font> </div>  <!-- BEGIN switch_attachments --> <dl class="attachbox"> <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt> <dd> <!-- BEGIN switch_post_attachments --> <dl class="file"> <dt> <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" /> <!-- BEGIN switch_dl_att --> <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL} <!-- END switch_dl_att --> <!-- BEGIN switch_no_dl_att --> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL} <!-- END switch_no_dl_att --> </dt> <!-- BEGIN switch_no_comment --> <dd> <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em> </dd> <!-- END switch_no_comment --> <!-- BEGIN switch_no_dl_att --> <dd> <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em> </dd> <!-- END switch_no_dl_att --> <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd> </dl> <!-- END switch_post_attachments --> </dd> </dl> <!-- END switch_attachments --> <div class="clear"></div> <div class="signature_div">

<div align="center">
<fieldset class="signature"><legend class="signtop"><b>╬¯Chữ Ký¯╬  của  <strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></b></legend>
{postrow.displayed.SIGNATURE}</fieldset></div>


<fieldset><legend><strong> <span style=width:30%;height:30;text-align:center;color:black;filter:glow(color=##56CDE0)></span></strong></legend>

<div style="font:12px Verdana, Geneva, Lucida, 'Lucida Grande';margin-bottom:3px">
<b></b>
<input class="button2" type="button" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display!= '') {this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display= ''; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn Tài Sản'; } else {this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display= 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem Tài Sản'; }" style="width:140px;font-size:14px;margin:0px;padding:0px;" value="Xem Tài Sản">
</div>
<div style="min-height: 0px; max-width: 100%;background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0pxinset;">
<div style="display: none;">
<fieldset>
<legend>
<left>
Tài Sản của  <strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
</left>
</legend>
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
<br>
</fieldset>

 </div> </div> <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150"> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td> <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="middle"> {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG}{postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG} {postrow.displayed.THANK_IMG} <!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_bar --> <span class="smallfont">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span> <!-- END switch_bar --> <!-- END switch_vote_active --> </td> </tr> </table> </td> </tr> <!-- BEGIN first_post_br --> </table> <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tr> <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th> <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th> </tr> <!-- END first_post_br --> <!-- END displayed --> <!-- BEGIN hidden --> <tr> <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td> </tr> <!-- END hidden --> <!-- END postrow --> <!-- BEGIN no_post --> <tr align="center"> <td class="row1" colspan="3" height="28"> <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span> </td> </tr> <!-- END no_post --> <tr align="right"> <td class="catBottom" colspan="3" height="28"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="9%" class="noprint"> </td> <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td> <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td> </tr> </table> </td> </tr>

 <span class="nav"> <!-- BEGIN switch_user_authpost --> <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>  <!-- END switch_user_authreply --></span>

</table>

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tr> <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>

<span class="nav"> <!-- BEGIN switch_user_authpost --> <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> <!-- END switch_user_authpost --> <!-- BEGIN switch_user_authreply --> <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> <!-- END switch_user_authreply --> </span>


<!-- BEGIN topicpagination --> <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td> <!-- END topicpagination --> </tr> <!-- BEGIN switch_user_logged_in --> <!-- BEGIN watchtopic --> <tr> <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td> </tr> <!-- END watchtopic --> <!-- END switch_user_logged_in --> <tr> <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px"><font size="2" face="tahoma" color="red"><b>...-Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài-...</font> <!-- BEGIN switch_user_logged_in --> <a name="quickreply"></a> {QUICK_REPLY_FORM} <!-- END switch_user_logged_in --> </td> </tr> <tr> <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2"> <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''"> <tbody> <!-- BEGIN show_permissions --> <tr> <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td> <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td> </tr> <!-- END show_permissions --> <tr> <td class="catBottom" colspan="2" height="28"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td> <!-- BEGIN show_permissions --> <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td> <!-- END show_permissions --> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;"> <tbody> <tr> <td class="catBottom" colspan="2" height="28"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td> <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table> <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}"> <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}> </td> <!-- BEGIN viewtopic_bottom --> <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td> <!-- END viewtopic_bottom --> <!-- BEGIN moderation_panel --> <td align="center"> <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span> </td> <td align="center" width="250"> <span class="gensmall"> </span> </td> <!-- END moderation_panel --> </tr> </table> </form> <!-- BEGIN viewtopic_bottom --> <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"> {S_TOPIC_ADMIN} <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}"> <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" /> <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> <span class="gen">{L_MOD_TOOLS} {S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span> </form> </td> </tr> </table> <!-- END viewtopic_bottom --> <!-- BEGIN switch_image_resize --> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} })); //]]> </script> <!-- END switch_image_resize --> <script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js?pub=forumotion"></script>

╬¯Chữ Ký¯╬ của Zerofly

Cần đối tác quảng cáo 0974115589 , yahoo: ncdt1a3_zerofly

[You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.giaitrifun.com

profile giống GiaiTriFun

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
...-Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài-...
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
╬ DownLoad Phim Trên Điện Thoại ╬ :: ۞╠ Góc Công Nghệ ╣۞ :: Khu Quân Sự -
 
Đăng ký
Quảng Cáo Site


GMT +7. Hôm nay: 19/12/2018, 00:46


Skin Uhm.vn
Hosted by Forumotion
Powered by PhpBB2
Ripped by ligerv
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog